Lisää yrityksesi asiakasuskollisuutta – katso tästä miten

Yrityksen asiakasuskollisuuden lisääminen on tärkeä osa liiketoiminnan menestystekijöitä. Asiakkaat ovat yritykselle arvokkaita ja heidän uskollisuuttaan tulisi kannustaa. Tiedostamalla, mitä asiakkaat ajattelevat ja miten he toimivat, voi toiminnan kehittämisen avulla saada yritykselle enemmän tyytyväisiä asiakkaita. Ensimmäinen vaihe on tunnistaa se, miksi asiakkaat eivät osta uudelleen tuotteita tai palveluja yritykseltä. Onko hinnoittelu epäedullinen? Onko tuotteiden laatu huono? Onko palvelun laatu heille pettymys? Vastauksen etsiminen näihin kysymyksiin kannattaa. On hyvä myös tutkia markkinoiden muutoksia sekä kilpailijoiden strategioita.

Toinen tapa lisätä uskollisuutta on tarjota erikoistarjouksia aktiivisille tai vanhoille asiakkaille joko sopimus- tai etuhintojen muodossa. Tarjoamalla yksilöityjä tarjouksia voidaan myös parantaa suhdetta asiakkaaseen ja herättää kiinnostusta yritystä kohtaan. Myös uskollisuuspisteiden antaminen voi olla tehokas tapa motivoida ihmisiä ostamaan useammin samaa tuotetta tai palvelua – esimerkiksi joka viides ostos ilmaiseksi -strategian avulla.

Mitä tarkoittaa churn?

Churn tarkoittaa asiakkaan poistumista yrityksen palveluiden käyttäjistä. Se on yleensä seurausta siitä, että asiakas ei ole tyytyväinen tuotteisiin tai palveluihin tai että hän on löytänyt paremman vaihtoehdon. Churn-luvut (churn rate) ovat yrityksille tärkeitä, sillä ne auttavat mittaamaan asiakastyytyväisyyttä ja arvioimaan, miten hyvin tuotteet ja palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.

Miten churn parantaa asiakaspalvelua?

Churn-analytiikka auttaa yritystä parantamaan asiakaspalvelua. Se antaa yritykselle mahdollisuuden tunnistaa ja seurata asiakkaiden käyttäytymistä, jotta he voivat tarjota parempia palveluita ja tuotteita. Analytiikan avulla voidaan myös tunnistaa asiakkaat, jotka ovat todennäköisesti lopettamassa palvelun käytön tai tuotteen ostamisen. Näin yritykset voivat tehdä ennaltaehkäiseviä toimia ja yrittää estää asiakkaiden poistumista.

Churn-analytiikka auttaa myös tunnistamaan syitä siihen, miksi asiakkaat lopettavat palvelun käytön tai tuotteen ostamisen. Tiedon avulla yritykset voivat kehittää strategioita ja ratkaisuja, joilla he voivat parantaa asiakaspalveluaan ja vahvistaa suhdettaan asiakkaisiinsa. Churn-analytiikalla on myös merkitystä markkinointitoimien suunnittelussa. Yritykset voivat hyödyntää analyysin tuloksia mukauttaakseen markkinointikampanjoitaan vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Näin voidaan tehostaa markkinointitoimia ja saada parempia tuloksia.

Miten CRM voi parantaa asiakaskokemusta?

CRM-järjestelmät (Customer Relationship Management) auttavat yrityksiä hallitsemaan asiakassuhteita ja parantamaan asiakaskokemusta. Ne tarjoavat yrityksille mahdollisuuden seurata ja analysoida asiakastietoja, jotta ne voivat tarjota parempaa palvelua ja tuotteita. CRM-järjestelmien avulla yritykset voivat luoda parempia suhteita asiakkaisiinsa. Voidaan esimerkiksi seurata asiakkaiden ostohistoriaa, mikä auttaa  tarjoamaan oikeita tuotteita oikeaan aikaan. Lisäksi CRM-järjestelmien avulla voidaan luoda henkilökohtaisia suhteita asiakkaisiin, koska ne antavat yritykselle mahdollisuuden tarkastella ja analysoida tiettyjen asiakkaiden toimintaa.

CRM-järjestelmien avulla voidaan myös helpottaa asiakaspalvelua. Yritys voi tallentaa tietoja erilaisista ongelmatilanteista ja ratkaisuista, jotta ne ovat helposti saatavilla, kun samankaltaisia ongelmia ilmenee uudelleen. Näin ongelma voidaan ratkaista nopeasti ja vahvistaa samalla suhdetta asiakkaaseen. CRM-järjestelmien avulla voidaan myös automatisoida monia prosesseja, kuten markkinointikampanjoita ja sopimusten hallintaa.